De vereniging

Bestuur

Vraag aan bestuur: mail naar bestuur@keizerotto.nl

NaamFunctie
Andre Hollegie Voorzitter
Frank de Wilde Secretaris
Peter Langereis Penningmeester
Rieneke van Hes Algemeen bestuurslid, Notulist
Vacature Algemeen bestuurslid, Ledenadministratie
Vacature Algemeen bestuurslid, Personeelszaken
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Leden Vergadering - 21 mei 2019

 
Door op de onderstaande link te klikken komt u bij de uitnoding, de agenda en de stukken voor de vergadering: