De vereniging

Bestuur

Vraag aan bestuur: mail naar bestuur@keizerotto.nl

NaamFunctie
Andre Hollegie Voorzitter
Frank de Wilde Secretaris
Peter Langereis Penningmeester
Rieneke van Hes Algemeen bestuurslid, Notulist
Vacature Algemeen bestuurslid, Ledenadministratie
Vacature Algemeen bestuurslid, Personeelszaken