Bestuur

Algemene Leden Vergadering

UITNODIGING VOOR EEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN GYMNASTIEK- & TURNVERENIGING KEIZER OTTO

 

Te houden op donderdag 17 januari 2019 in de Kroon, Meerstraat 88 te Naarden. 

Aanvang: 20:00 uur

 

AGENDA

1.     Opening en mededelingen

2.     Verslag voorgaande Algemene Ledenvergaderingen d.d. 17 april 2018

3.     Voorstel tot aanpassing wijze van inning van contributies

4.     Begroting 2019 

5.     Aan- en verkoop airtracks

6.     Rondvraag

7.     Sluiting

Zie onze website: www.keizerotto.nl voor de vergaderstukken.

Als u van deze uitnodiging gebruik gaat maken laat dit ons dan even weten, dan kunnen wij zorgdragen voor voldoende zitplaatsen en koffie.

Een mailtje met de tekst ‘ik kom ook naar de ALV’ aan: bestuur@keizerotto.nl is voldoende.

Loactie: route

Stukken Alg. Leden Vergadering:

Uitnodiging en Agenda

Notulen ALV 17 april 2018

Voorstel tot aanpassing contributie

Begroting 2019

Toelichting begrotingsposten