Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
16/03/2020

Info maatregelen Corona virus


Keizer Otto sluiten de komende 21 dagen (tot 6 april) haar deuren ivm het coronavisus.

Update: 16-03-2020
Gisteren is mede gedeeld dat alle activiteiten van de sportverenigingen gestaakt moeten worden tot 6 april. Dat betekent dat wij 1 week langer dicht zullen blijven dan wij eerder hebben gemeld.
 
 
** ** **
Naar aanleiding van het eensgezinde advies dat vandaag is uitgebracht door het RIVM, het NOC-NSF en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft het bestuur van Keizer Otto hedenavond met pijn in het hart besloten het advies van genoemde organisaties over te nemen. 
Dat betekent dat met ingang van direct alle clubactiviteiten zoals wedstrijden, trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen tot en met 31 maart a.s. zijn afgelast. 
 
Voor de door genoemde instellingen uitgebracht adviezen verwijzen wij kortheidshalve naar de websites van deze instelling:
 - RIVM             https://www.rivm.nl/
 - KNGU            https://dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus

Zoals gezegd, het bestuur heeft dit besluit met heel veel tegenzin genomen, echter erkent het grotere belang om in deze tijd de sociale contacten te beperken om daarmee de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Gezondheid staat ook bij ons bestuur bovenaan. 

Namens het Bestuur.
Terug naar overzicht