Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
8/04/2015

Algemene ledenvergadering


Donderdag 16 april 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van G.T.V. Keizer Otto plaats. De koffie staat klaar om 19:45 en de vergadering zal starten om 20:00. Locatie: Clubhuis van De Kroon (Meerstraat 88, Naarden).

Documenten:

Agenda:

  1. Opening en mededelingen
  2. Het verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen *)
  3. Verslag jeugdraad 2014
  4. Het verslag van de technische commissie over 2014
  5. Het (financieel) verslag van het bestuur over 2014*) en het verslag van de kascommissie 2014
  6. Verkiezing kascommissie voor 2015
  7. De begroting voor 2015
  8. Verkiezing bestuurders
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
Terug naar overzicht