Nieuws

Nieuws

Terug naar overzicht
10/04/2018

G&TV Keizer Otto valt nu eens in de financiële prijzen!


Vanavond was de bekendmaking welke verenigingen in Gooi- en Vechtstreek een bedrage uit de Rabobank Clubkas Campagne hadden verdiend.
Zoals jullie ongetwijfeld nog wel weten, zouden wij uit die Rabocampagne een financiële bijdrage verwerven, indien er voldoende leden van de Rabobank daarvoor een stem op onze vereniging zouden uitbrengen. Door deelname waren we sowieso verzekerd van een minimale bijdrage van € 250,--, dus we zouden hoe dan ook vanavond een prijswinnaar worden J. Voor deze bekendmaking had de Rabobank de 1e etage van het filmhuis in Bussum afgehuurd. We werden ontvangen met koffie en gebak, dus de start was al direct goed J.
En toen de uitslag.

Onze Gymnastiek- & Turnvereniging bleek 146 stemmen te hebben gekregen.
Natuurlijk waren wij niet alleen (de man in het licht ben ik J):

Onze score van 146 stemmen was goed voor een bedrag van € 1.388,46!
Het bewijs:

In totaal deden in het Gooi- en Vechtstreek 111 verenigingen mee!
Slechts 7 verenigingen scoorden een hoger aantal stemmen dan onze vereniging J.
Ons bestuur is apetrots op onze score.

Namens het bestuur van G&TV Keizer Otto wil ik een ieder bedanken voor het uitbrengen van zijn /haar stem op onze vereniging.
Hierdoor wordt het mogelijk dat we gymnastiek- en turnmateriaal kunnen vervangen c.q. kunnen uitbreiden.
Natuurlijk zullen we dat (zoals we dat ook met de opbrengst uit de grote clubactie doen) in overleg met de technische commissie doen.

Namens het bestuur,

André Hollegie
Een trotse voorzitter

Terug naar overzicht