Sporten

Peuter en Kleuter gymnastiek

 

 

Binnen GTV Keizer Otto bestaan verschillende mogelijkheden en lessen voor peuters en kleuters. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende activiteiten.

De dagen, tijden en locaties waarop deze lessen worden aangeboden zijn terug te vinden in ons lesrooster. Iedereen kan bij GTV Keizer Otto vrijblijvend 2 proeflessen volgen. Dit geldt natuurlijk ook voor de ouder/kind gym en de peuter en kleuterlessen. U kunt gewoon een keer bij de les van uw keuze binnenstappen. Aanmelden is hiervoor niet nodig. 

Ouder-kind gymnastiek

Speciaal voor de allerkleinsten (peuters van 2 en 3 jaar) bieden wij ouder-kind gymnastiek aan. Samen met één van de ouders (of opa, oma etc.) bewegen. Een leuke en veilige manier voor uw peuter om de gymzaal te ontdekken. Daarbij is samen bewegen, interactie tussen ouder en kind én de andere ouders en kinderen in de groep, heel leuk en leerzaam. Wanneer uw kind 3,5 is kan hij/zij doorstromen naar één van de kleuterlessen.

Kleutergym 

Binnen Keizer Otto wordt op meerdere dagen en tijden kleutergymnastiek aangeboden. Deze lessen vormen een ideale basis voor de verdere 'sportt carrière' van uw zoon of dochter. Binnen de lessen wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van algemene motorische vaardigheden zoals: huppelen, hinkelen, springen, klimmen, klauteren, balanceren, mikken, vangen, gooien etc. Daarnaast is er aandacht voor samenwerken, interactie en spel. Dit alles onder leiding van enthousiast en gekwalificeerd kader. 

Wij bieden gevarieerde lessen aan waarbij zoveel mogelijk toestellen, beweegvormen, spellen en materialen worden gebruikt. Hierdoor wordt uw kleuter voldoende uitgedaagd en beleeft hij/zij veel plezier aan de lessen. Daarnaast wordt een goede basis gelegd voor het beoefenen van allerlei vormen van sport en bewegen. De algemene motorische vaardigheden waar wij met de kleuters aan werken zijn nodig voor goed leren zwemmen, fietsen, voetballen etc. 

Wanneer uw kind 6 jaar wordt en naar groep 3 gaat kan hij/zij doorstromen naar één van onze rereatie turnlessen, om daar kennis te maken met het echte toestelturnen. 

 

Het beweegdiploma 1 en 2

Onlangs is GTV Keizer Otto de samenwerking aangegaan met de KNGU en hebben wij het 'keurmerk beweegdiploma' ontvangen. Wij zijn de eerste aanbieder in Gooise Meren met dit keurmerk!

Waarom het nijntje Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar vindt bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaats. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra uw kind kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale  en cognitieve ontwikkeling.

Bewegen met nijntje en de KNGU
Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma . Het Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  

Beweegdiploma 1  (leeftijd 2-4 jaar)    15 lessen
Beweegdiploma 2  (leeftijd  4-6 jaar)   20 lessen

Enthousiaste reacties van ouders
Ouders van wie kinderen de beweeglessen hebben gevolgd, zijn erg enthousiast over de beweeglessen. Volgens hen durft hun kind nu meer. Ouders vinden het nijntje Beweegdiploma een goede graadmeter voor de motorische ontwikkeling van hun kind. Bij sommige kinderen gaat het fietsen met sprongen vooruit. Bij andere kinderen is ook het zwemmen een stuk verbeterd : ‘Mijn zoon heeft leren duikelen bij het Beweegdiploma en durft nu ook te duiken in het zwembad. Super!’

Wilt u meer weten over de achtergronden van het beweegdiploma, of thuis alvast samen met uw kleuter of peuter in beweging komen? Neem dan een kijkje op www.beweegdiploma.nl.

Beweegdiploma bij GTV Keizer Otto

Wilt u dat uw kind zich motorisch goed ontwikkelt? Geef hem of haar dan op! 

Beweegdiploma 1

Peuters krijgen in een les de kans om kennis te maken met de basis vormen van bewegen: klimmen, rollen, zwaaien, gooien/vangen, steunen, En na 15 lessen kunnen zij laten zien aan hun ouders wat zij hebben geleerd en hun diploma in ontvangst nemen. En dat doen wij altijd in een feestje!
Op vrijdagochtend om 9:00 wordt het programma voor het Beweegdiploma 1 aangeboden in de Kroon. Heeft u zin om een keer te komen kijken loop gerust eens binnen. 

Beweegdiploma 2

In de reguliere kleuterlessen van GTV Keizer Otto krijgen alle kleuters de mogelijkheid om de lessen voor het beweegdiploma 2 te volgen en het beweegdiploma te halen. De lessenreeeks beweegdiploma 2 start direct na de zomervakantie op woensdag 31 augustus 2016 van 15.00 tot 16.00 (in gymzaal de Kroon) en op donderdag 1 september 2016 van 16.00-17.00 (in gymzaal de Zwaaier). 20 weken lang krijgen de kinderen een 'beweegdiploma les'. Na afloop van deze reeks krijgen de kleuters de mogelijkheid om tijdens een afgymmoment hun beweegdiploma 2 te halen. 

Hier zijn voor leden geen extra kosten aan verbonden. Wilt u uw kleuter zijn/haar beweegdiploma laten halen, maar is hij/zij nog geen lid? Neem dan contact met ons op, wij kunnen u dan vertellen wanneer er een lessenreeks start. Uw zoon/dochter kan tijdelijk  lid worden voor het behalen van het beweegdiploma.

Onze trainers

Tessa van der Mark

Trainster rope-skipping recreatie en selectie; Trainster dames turnen selectie mini's t/m jeugd.

meer info
Tanja van Eck

Verzorgt de lessen Ouder-Kind gymnastiek en Peuter-gymnastiek. En Meisjes 6-8 jaar.

meer info
Roos Veen

meer info
Delaja Noordhuis

meer info